Sadise-Mustafa Köseoğlu Pediatrik Onkoloji Genç Araştırmacı Ödülü

AMAÇ :

Bu ödül; pek çok zorluğa göğüs gererek hayatlarını Türk çocuklarının eğitimlerine adamış, onların ülkeleri için yararlı birer insan olmaları için çaba sarf etmiş Sadise ve Mustafa Köseoğlu adına, Türk Pediatrik Onkolojisinde genç kuşağın motivasyonunu artırmak, nitelikli çalışmalara destek vermek ve bu çalışmaları yapan genç hekimleri ödüllendirmek amacıyla konulmuştur. Ödül her iki yılda bir düzenlenecek olan Ulusal Pediatrik Kanser kongrelerinde sürekli olarak verilecektir.


KOŞULLAR :

I. Araştırmacılarda aranacak koşullar:

a. 35 yaşını aşmamış olmak

b. Türk vatandaşı olmak

c. Profesör veya doçent unvan'ı taşımamak

d. En az tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak

e. Çalışmada birinci yazar olarak yer almış olmak

II. Araştırma eserlerinde aranacak koşullar:

a. Klinik veya deneysel çalışma olmalıdır,

b. Daha önce yayınlanmamış olmalıdır,

c. Araştırma konusu pediatrik onkoloji, temel onkoloji, koruyucu onkoloji, onkolojik cerrahi ve radyoterapi (son iki grupta yapılmış çalışmalar pediatrik onkolojiyi ilgilendirmelidir) dallarından birinde olmalıdır,

d. Başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır,

e. Başvuruda bulunulan Ulusal Pediatrik Kanser Kongresinde verilen diğer ödüller için de seçilmemiş olmalıdır.

BAŞVURU :

Ulusal Pediatrik Kanser Kongresinde sunulmak üzere başvurmuş olan tüm çalışmalar yukarıdaki koşulları karşıladığı takdirde doğal olarak bu ödül için de başvurmuş kabul edilirler.

DEĞERLENDİRME :

Ödül Değerlendirme kurulu, TPOG ödül yönetmeliğinde belirlenmiş olan jüri ile aynı olup TPOG başkanı, Bilim kurulu başkanı, bilim kurulu üyeleri (kongre dönemindeki) ve kongre başkanı olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur. Değerlendirmede; çalışmanın özgün olması ve tıp literatürüne katkıda bulunduğunun saptanması öncelikli kriterler arasında tutulur. Sadece birinci olan eser saptanır. İkincilik, üçüncülük ya da mansiyon gibi derecelendirmeler yapılmaz.

ÖDÜL :

Ödüle layık bulunan eserin araştırmacısına 3000 TL para ödülü verilir. Ödülün düzenli olarak verilmesini Dr. Vedat Köseoğlu ve kanuni mirasçıları garanti ederler.

ÖDÜL TÖRENİ :

Ödül ve buna ilişkin berat düzenlenen kongrenin gala yemeğinde ödül sahipleri tarafından verilir.

http://tpog.org.tr/uploads/tpog-odul-yonetmeligi-2.pdf


BUGÜNE KADAR ÖDÜL ALAN GENÇ ARAŞTIRMACILAR

Fotoğraf galerisini görmek için tıklayın

Yıl Ödül Kazanan Üniversite Bilim Dalı
2018 Uz. Dr. Selma Çakmakçı SBÜ Onkoloji Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü
2016 Uz. Dr. Esra Mimaroğlu Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı
2014 Uzm. Dr. Hilal Şen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı
2012 Uzm. Dr.Can Acıpayam Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı
2010 Uzm.Dr. Begül Yağcı Küpeli Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı
2008 Yrd. Doç. Dr. Serra Kamer Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Bilim Dalı
2006 Uzm. Dr. Nalan Yazıcı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı
2004 Yrd. Doç. Dr. Funda Çorapçıoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı

Okunma Sayısı : 4520