Çocuk Doktorunuzu Seçerken

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kimdir?

Tıp Fakültesi mezunları isteklerine bağlı olarak mezuniyet sonrası ilave eğitimler yaparak belli bir bilim alanında uzmanlaşmaktadırlar. Bu mezuniyet sonrası eğitim bugün yürürlükte olan tüzüğe göre 5 yıllık bir eğitimi kapsamaktadır. Bu dönemde doktorlar alanları ile ilgili teorik ve pratik eğitimleri alırlar, bir tez hazırlarlar ve bu tezin savunmasını yaparlar. Ardından da sınavları tamamlayarak uzman olurlar. Bazı doktorlar uzmanı oldukları alanların yan dallarında ilave eğitimler alabilirler. Bu eğitimler 3 yıldır ve anadal gibi teorik ve pratik eğitim ve tez aşamaları ile sınavlardan oluşmaktadır. Yani yandal uzmanlığı olan bir doktor bu unvanı tam ondört yıllık bir eğitim sonrasında elde edebilmektedir. Bazı doktorlar daha sonra akademik yaşamı seçmiş olabilirler. Bu ise yardımcı doçent basamağından başlayarak doçent ve profesöre kadar uzanır. Bu dönemde doktorlar pek çok bilimsel çalışma yapmak, yayınlamak ve bazı sınavları başarmak zorundadırlar. Sonuç olarak çocuğunuza doktor ararken ulaşacağınız kişilerin çok uzun ve zor bir eğitimden sonra bu unvanları alabildiklerini hatırlamalısınız.

Ne Zaman Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanına Gidilmelidir?

Bebeğin doğumdan itibaren çocukluk ve ileri ergen dönemine kadar sağlık açısından düzenli olarak izlenmesi gereklidir. Bu bebeklik döneminde gerekli beslenme programlarının öğrenilmesine, aşılarının tam ve zamanında yapılabilmesine olanak sağlaması yanında, fiziksel ve ruhsal gelişim basamaklarının beklenen düzeyde olup olmadığını değerlendirmesi, olası hastalıkları erkenden tanınıp ve tedavi edebilmesi açısından da önemlidir. Bu nedenle daha hamileliğin son dönemlerinde çocuğunuz için bir doktor aramalısınız. Bunun için güvenilir dostların ve arkadaşların tavsiyelerine bakmalı ve onların tecrübelerinden faydalanmalısınız. Onlara doktorlarını neden tercih ettiklerini ve size neden önerdiklerini sormalısınız.

Doktorunuzun Geçmişini İnceleyin

Bulduğunuz veya size önerilen doktor hakkında başka kaynaklardan da bilgi edinmeye çalışmalısınız. Özgeçmişini, yayınlarını inceleyiniz. Bunlar doktorunuzun tıp alanında aktifliğini ya da durağanlığını görmenize yardımcı olacaktır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanında Arayacaklarınız

İyi bir Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı sadece hastalıkla ilgilenmeyip, aktif bilgisi olan ve çocuk gelişiminden ve psikolojisinden de anlayandır. Ayrıca sıcakkanlı ve çocuklarla özverili ilişki kurmalı ve sabırlı olmalıdır. Bulduğunuz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanının aradığınız özelliklerde olmasına dikkat etmelisiniz. Uzun yıllar sonra bir arkadaş ve dostunuz olacağını düşünmelisiniz aslında gerçekte bir dost aradığınızı bilmelisiniz. Bu nedenle doktorunuz sevecen, güleryüzlü ve samimi olmalıdır.

Aday Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı İle Yaptığınız İlk Görüşmede Arayacaklarınız

• Doktorun birden fazla muayenehanesi olup olmadığını veya bir hastaneler zincirine bağlı çalışıp çalışmadığını sormalısınız. Genellikle bu tür çalışan doktorlarla her ziyaretinizde karşılaşma şansınız olmayabilir. Çünkü hastaneler politikaları gereği doktorunuzun çalışma saatlerini değiştirmiş veya doktoru değiştirmiş olabilirler.

• Karar vermeden önce mutlaka kendisi ile görüşmelisiniz. Kendisinin, kıyafetinin, odasının, çalışma ortamının, oyun parkının hatta muayenehanedeki tuvaletin temizliğine dikkat etmeli ve ofisin genel temizlik sıklığını öğrenmeye çalışmalısınız

• Bazı muayenehanelerde sağlam bebekler ve hastalar için aynı bekleme odası kullanılmaktadır ve bu hastalıkların bulaşımına neden olmaktadır. Sağlam bebekler ve diğer hastalar için ayrı düzenlenmiş salonları ya da odaları olan muayenehaneleri tercih etmeniz yararlıdır.

• Muayenehaneye gittiğinizde çalışan diğer personel ile de iletişim kurmalısınız. Sıcak davranıyorlar mı? Ebeveyn olarak çocuğunuzun ilk yıllarında çok sık muhatap olacağınız bu personelin size ve çocuğunuza ve önceliklerinize, isteklerinize ilgisini incelemelisiniz. Randevularınız ayarlarken yeterince yardımcı olup olmadıkları önemlidir.

• Doktorunuza hastalıkların tedavileri, önlenmeleri, beslenme ve çocuk gelişimi konusunda güncel kalmak için neler yaptığını sormalı, kongreleri ve sempozyumları takip edip etmediğini öğrenmelisiniz.

• Seçeceğiniz doktor cinsiyetini belirlemelisiniz. Bu sizin ve ailenizin diğer bireyleri açısından önemli olabilir. Farkında olmadan bir cins ile daha rahat konuşuyor ve anlaşıyor olabilirsiniz. Bu açıdan doktor seçiminizi değerlendirmelisiniz.

• Doktorunuzun yaşlı mı genç mi olmasını istediğinizi belirlemelisiniz. Çok yaşlı doktorlar tecrübeli olduğu gibi çocuğunuz belli bir yaşa dek büyütmeden mesleğini bırakmak zorunda kalabilirler. Ayrıca çok yaşlı doktorlar çağdaş tedavi yöntemlerini kabullenmekte zorlanabilirler ve saplantılı olabilirler. Buna karşılık genç doktorlar daha tecrübesizdirler, daha çok laboratuar yöntemi kullanmak eğiliminde olabilirler. Bu ise çok basit yöntemlerle tedavi edilebilecek hastalıklar için daha çok fatura ödemenize yol açabilir. Daha sabırsızdırlar ve sizi ve ailenizi yanlış anlamalara sürükleyecek konuşmalar yapabilirler. Empati duyguları çok gelişmemiş olabilirler.

Bir Doktora Gitmeye Başladığınızda Dikkat Etmeniz Gereken Konular

• Basit hastalıklar için gereksiz olduğunu düşündüğünüz tedaviler veriyor mu? Faturayı yükselten gereksiz testler istiyor mu

• Çocuğunuzun hastalığı hakkında ikinci bir görüş arama fikriniz söylediğinizde aradığınızda rahatsızlık duyuyor mu? Ya da kendisi konuyu açıklığa kavuşturabilmek için yol gösterici olup başka doktorlardan konusültasyonlar istiyor mu?

• Çocuğunuzun hastalığı hakkında daha ayrıntılı bilgi istediğinizde rahatsız olduğunu belli ediyor mu?

• Acil durumlar için aradığınızda diğer personel rahatsız edici davranıyor mu?

• Doktor kaygılarınızı dinlemeye isteksiz görünüyor mu? Sorularınıza yeterli cevap vermeden geçiştiriyor mu?

• Ücretler şüphesiz ki herkes için önemlidir. Bazı doktorlar yüksek ücret talep ederlerken bazıları daha az ücretle çalışıyor olabilirler. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta kontrol muayenelerinde ücret verip vermediğiniz ve muayene olduktan sonda kaçıncı günden itibaren yeniden ücret vermek zorunda olduğunuzdur. Bazı doktorlar düşük ücret alıp kontrol muayeneleri için verdikleri süreyi kısa tutarlar. Başlangıçta daha düşük ücretle çalıştıklarını düşünmenize rağmen toplamda daha çok ücret ödüyor durumunda olabilirsiniz. Bazıları ise yüksek ücret alıp kontrol sürelerini daha uzun tutarlar. Çocuğunuzun özellikle 1-6 yaş arasında çok hastalanabileceği muhakkaktır. Dolayısıyla yüksek ücret alan ve kontrol süresini uzun tutan doktorları tercih etmeniz sizin lehinize olacaktır

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanına Sormanız Gerekenler

Doktorunuzla ilk görüşmenizde onun sizi, ailenizi ve çocuğunuzu daha iyi tanıyabilmek için size bazı sorular yönelttiğini göreceksiniz. Bu sağlıklı bir ilişki kurulabilmesi ve gerekli bilgilerin elde edilebilmesi için zorunludur. Ancak bu bilgilenmenin tek taraflı olması beklenmemelidir. Sizin de doktorunuz hakkında, çalışma düzeni hakkında başka kaynaklardan, arkadaşlarınızdan edindiğinizden daha fazla bilgiye ihtiyacınız olabilir. Bu nedenle aşağıdaki konularda veya arzu edeceğiniz, ihtiyaç duyacağınız başka konularda da doktorunuza soru sorma hakkınız olduğunu unutmamalısınız.

Doktorunuz Hakkında

1. Yeterince deneyimli mi?

2. Özgeçmişine ait bilgile/ri elde edebildiniz mi?

3. Mesleği ile ilgili dernek veya topluluklara üye mi?

4. Kaç yıldır bu alanda çalışıyor?

5. Özel uzmanlık alanı var mı?

6. Bebek doğduğunda ne zaman görmek istiyor?

7. Çok önemsiz sayılabilecek şeyler için arandığında nasıl davranıyor? Sabırla dinleyip sizi rahatlatıyor mu?

Muayenehane Hakkında

1. Muayenehane çocuğun daha rahat dolaşması için uygun mu? Yeterli oyun alanı var mı?

2. Çalışma saatleri özellikle çalışan ebeveynler için uygun mu?

3. Muayene masasında tek kullanımlık örtüler kullanılıyor mu?

4. Muayene odası dizaynı uygun mu? Doktorun her hastadan sonra ellerini yıkayabileceği lavabo mevcut mu?

5. Acil durumlar için, oksijen tüpü, aspiratör, acil ilaçlar serumlar ve diğer tıbbi cihazlar mevcut mu?

6. Randevular kolay alınabiliyor mu? Telefona bağlı kalmadan değişik yöntemlerle randevu almak mümkün mü?

7. Hangi laboratuarlarla çalışıyor? Güvenilir laboratuarları ve radyoloji ünitelerini mi tercih ediyor? Sizi isteğiniz dışında bir laboratuvara yönlendirmeye çalışıyor mu?

8. Telefon görüşmeleri için özel zaman ayrılıyor mu?

9. Muayenehanede ihtiyaç duyabileceğiniz her şey var mı (Yedek bebek bezi, temizlik malzmeleri vs)? Ergonomik mi?

10. Gereğinde 24 saat doktorunuza ulaşılabiliyor mu?

11. Tatillerde veya kongre ya da toplantı amacıyla ayrıldığında acil durumlarda hastalarını izleyebilecek bir doktor bulunuyor mu?

12. Muayenehane şehrin her yanından kolay ve tek araçla ulaşılabilir bir konumda mı? Herkesin özel otomobil kullanmadığı muhakkaktır. Bu nedenle tek araçla ulaşılabilen konumdaki muayenehaneler tercih edilebilir.

13. Muayenehanenin bulunduğu binada asansör mevcut mu? Genellikle bebeğinizle beraber, bebek arabası ve pek çok çanta taşıyor olacaksınız, asansörsüz binalarda bundan çok büyük sıkıntı duyacağınız açıktır.

Ücret ve Ödemeler Hakkında

1. Ücretler nasıl? Ücretlerin doktorun uzmanlık derecelerine ve akademik ünvanına göre yükseleceğini unutmayınız.

2. Aşıların ücrete dahil olup olmadıklarını veya aşı uygulama ücreti adı altında başka bir ücret verip vermeyeceğinizi öğrenmelisiniz. Aşıların temininde ve ücretlerinin tahsil edilmesinde kolaylık sağlıyor mu?

3. Sigorta şirketinizle anlaşması var mı? Ücretleri sizin adınıza sigorta şirketinizden tahsil edebileceği provizyon sistemi var mı?

4. Ödediğiniz her ücret için fatura alabiliyor musunuz? Eğer sizden fatura verilmesi karşılığında vergiyi ayrıca ödemeniz isteniyorsa bir kez daha düşünmelisiniz. Doktorunuzun vergi konusunda çok dürüst davranmadığını düşünebilirsiniz. Bu ise bütün işleri yönünden bir çekince yaratması açısından önemlidir.

Doktorunuzu Buldunuz …. Peki Size Düşenler Neler?

1. Bebeğinizi veya çocuğunuzu planlanmış muayenelerine zamanında götürmelisiniz.

2. Size verilen tedavileri doktorunuza haber vermeden ve onayını almadan değiştirmemeli veya sonlandırmamalısınız.

3. Başkalarının tavsiyelerine değil doktorunuzun sizden istediklerine uymalısınız.

4. Sizin için ayrılmış randevu saatinin bir başkası için verilemeyeceğini bu nedenle randevuya gidemeyecekseniz bunu en az dört saat önceden haber vermeniz gerektiğini unutmayınız.

5. Doktorunuzla uyum içinde olmalısınız. Unutmayınız ki bu her iki taraf için de işleri daha kolaylaştırır


Okunma Sayısı : 12319