Çocuklarda Karın Ağrısına Yol Açan Nedenler

Metabolizma bozuklukları

Akut gastroenterit - Böbrek taşları

İdrar yolu enfeksiyonu - Diyabetik ketoasidoz

Alt lob pnömonisi - Laktoz intoleransı

Hepatit - Doğumsal metabolizma hastalıkları

Sepsis - Hiponatremi

Abse - Hiperlipidemi

Osteomyelit

Septik artrit - Toksinler

Farenjit - Kaza sonucu zehirlenme

Pelvik inflamatuar hastalık - Madde kötüye kullanımı

Enfeksiyoz mononükleoz

Mezenter adenit - Tümörler

Wilms tümörü

Mekanik cerrahi sorunlar - Nöroblastoma

Apandisit - Rhabdomyosarkom

İnvaginasyon - Lenfoma

Volvulus - Lösemi

Boğulmuş fıtık

Hirschsprung hastalığı - Üreme süreci

Yapışıklıklara bağlı tıkanma - Gebelik

Koledok kisti - Over kisti

Aort anevrizması - Dismenore

Testis torsiyonu - Ağrılı ovulasyon

Over ya da adneks torsiyonu - Endometriyosis

Dalak torsiyonu - Epididimoorşit

İnflamasyon - Diğer

Kolesistit - kolik

Pankreatit - Orak hücreli anemi

Süt allerjisi - Kistik fibrozis

Vaskülit - Kabızlık

İnflamatuar barsak hastalığı - Nefrotik sendrom

Primer peritonit - Peptik ülser

Kawasaki hastalığı - Hemolitik üremik sendrom

Hepatomegali, splenomegali


Okunma Sayısı : 1172