Böbrek Anomalileri

I. Kistik hastalıklar

A - Renal displaziler

- Konjenital unilateral multikistik böbrek

- Segmental ve fokal renal displazi

- Konjenital alt trakt obstrüksiyonu ile birlikte renal displazi

B - Konjenital polikistik böbrek hastalığı

- İnfantil tip

- Adult tip

C - Renal medullanın kistik hastalıkları

- Sünger (Sponge) böbrek

- Medüller kistik hastalık

- Konjenital hepatik fibrozis ile birlikte renal kistik hastalık

D - Kalisiel kistler

E - Basit kistler

F - Peripelvik kistler

G - Perinefrik kistler

H - Neoplazmlarla ilgili kistler

II. Sayısal anomaliler

- İkiden çok böbrek

- Unilateral ve bilateral agenezi

III. Füzyon ve ektopiler

- At nalı böbrek

- Çapraz renal ektopi

- Pelvik böbrek

- Ektopik böbrek


Okunma Sayısı : 1107