Acil Olmayan Cerrahi Girşim Zamanları

Cerrahi Anomali Ameliyat Zamanı Hastanede Ortalama Kalış Süresi
Kasık fıtığı Tanı Konunca 1 gün (veya ayaktan)
Göbek fıtığı 4-5 yaş 1 gün (veya ayaktan)
İnmemiş Tastis 1 yaş 1 gün (veya ayaktan)
Brankial kist ve fistüller 4-5 yaş 3 gün
Tortikolis 1-5 yaş 2 gün
Hemanjiom 5-10 yaş 2-5 gün
Hipospadias 6-18 ay 5-14 gün
Ekstrofia Vezika
  -İçeri çevirme ameliyatı 0-2 gün 3-4 hafta
  -Kontinans ameliyatı 4-5 yaş 7-10 gün
Böbrek, üreter, mesane amly.
  -Üreteropelvik darlık, VUR 3 aylıktan başlayarak 1-2 hafta
  -Hirschsprung hst. düzeltici amly. 3-6 aylık 1-2 hafta
  -Anal veya rektal atrezi düzeltici amly. 6-12 aylık 1-2 hafta
Polidaktili 3-6 aylık 7 gün
Pectus excavatum 4-5 yaş 1-2 hafta

Okunma Sayısı : 1172