Yenidoğan ve İnfanta Rastlanan Gis Acilleri

1. Konjenital diafragma hernileri

2. Özofagus atrezisi ve trakeoözofagial fistül

3. Konjenital hipertrofik pilor stenozu

4. Konjenital duodenal tıkanıklıklar

5. Rotasyon anomalileri

6. Jejunoileal atreziler

7. Mekonyum ileusu

8. Mekonyum peritoniti

9. Kolon atrezisi

10. Yenidoğanda nadir görülen GİS tıkanıklıkları

11. Konjenital aganglionik megakolon (Hirschsprung hastalığı)

12. Anorektal malformasyonlar

13. Gastrointestinal sistem duplikasyonları

14. Göbek ve karın ön duvarı anomalileri

15. Gastrointestinal kanama

16. İnvaginasyon

17. Meckel divertikülü


Okunma Sayısı : 1078