Hipospadias

Eksternal üretral meatusun penisin alt yüzünde (ventral) daha proksimalde olmasıdır. Yaklaşık yenidoğan erkek bebeklerin 3.2/1000’ inde görülür. Ortalama insidens: 1/300’ dür. % 50’si glanuler veya coronal, % 30’u midpenil, % 20’si de penoskrotal veya skrotal yerleşimlidir (Şekil-12). Hormonal ve genetik faktörlerin rol oynadığı bilinse de tam bir nedeni yoktur. Tedavide, eksternal üretral meatusun yerleşim yerine ve peniste eğrilik olup olmadığına göre çok değişik cerrahi girişimler yapılmaktadır. Ancak çok önemli bir nokta, bu girişimlerde her onarımda sünnet derisi kullanılabileceğinden bu hastalar SÜNNET EDİLMEMELİDİR.

Hipospadiasda eksternal üretral meatusun yerleşimi:

1.Derece - Glanular

2.Derece - Penil

3.Derece - Perineal

Cerrahi sonrası komplikasyonlar:

-Persistan kordi

-Meatal stenoz

-Fistül

-Üretral divertikül

-Üretral darlıklar


Okunma Sayısı : 1035